ylapalkki

Talvella 1946 upseeristomme piirissä alkoi ”ajan puristuksessa” näkyä voimistuneen harrastetoiminnan piirteitä, tyyssijana Katajanokalla sijaitseva Upseerikerho. Filatelian osalta kerhotoiminnan alkuunpano tuli Topografikunnassa palvelevan majuri Jussi Mariston huoleksi. Hänestä ei koskaan tullut jäsentämme, mutta perustajaryhmän hän kokosi esimerkillisellä tavalla.
    Maaliskuun 11. päivänä 1946 kokoontui kymmenen kutsun kuullutta filatelistiupseeria Katajanokalle. Kokouksen järjestäytyminen tapahtui ripeästi. Puheenjohtajaksi valittiin Pääesikunnasta everstiluutnantti Ragnar Ingelius ja sihteeriksi kapteeni Esu Salimäki. Päätettiin ottaa yhteyksiä joukko-osastoihin, laatia säännöt ja kokoontua uudelleen. Jokainen paikalla ollut piti itsestään selvänä, että yhdistys nyt perustetaan – ja se elää. Olihan upseeristo sodan aikana kokoontunut postimerkkeilyn pariin Äänislinnassa ja nyt piti jatkaa samaan henkeen.
    Perustajajäseniä tässä kokouksessa olivat: Everstiluutnantti Ragnar Ingelius, everstiluutnantti Alve Juutilainen, majuri Kalle Vaarnas, majuri Toivo J. Kivilahti, jääkärimajuri Jussi Nurmi, kapteeni Esu Salimäki, kapteeni Paavo Heikkilä, kapteeniluutnantti Vilho Leitola, kapteeniluutnantti Tapani Mattila ja luutnantti Niilo Luostarinen.
    Kivi oli nyt vieritetty liikkeelle ja jäsenmäärän alkukasvusta oli pääteltävissä, että filatelia kiinnosti upseeristoa. Alkuaikojen kokouksissa osanottajamäärä oli kuitenkin varsin pieni. Katajanokalta koko Suomeen leviävään valtakunnallisuuteen on sangen pitkä taival, mutta tämäkin tie avattiin ja kuljettiin.
    Vuonna 1947 perustettuun Suomen Filatelistiliittoon silloinen noin 50-jäseninen yhdistyksemme liittyi jo alkuvaiheessa. Ja mittava määrä jäseniämme on ollut liiton hallituksessa ja muissa tehtävissä.
    Upseerifilatelistit merkittiin yhdistysrekisteriin 17.9.1948, jolloin myös säännöt hyväksyttiin.
    Vaalikokouksessa joulukuussa 1950 eversti Ragnar Ingelius ilmoitti, että hänet oli juuri valittu HFF:n puheenjohtajaksi ja pyysi vapautusta Upseerifilatelistien puheenjohtajan tehtävistä. Enempää harkitsematta kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi majuri Kalle Vaarnaksen.
    Toiminnan alkuaikoina yhdistyksen tunnuksena käytettiin kapteeni Esu Salimäen toteuttamaa kenttäpostimerkin pohjalta laadittua tunnuskuviota. Nykyinen tunnus pohjautuu majuri Kalle Vaarnaksen ehdotukseen, jonka pohjalta sen toteutti Pääesikunnan kapteeni Sakari Salokangas ja sen hyväksyi 12.12.1950 pidetty jäsenkokous. Merkin on sittemmin saattanut nykyiseen ja myös sähköiseen muotoon Tapani Talari vuonna 2006.
    Erityisen virkistäviksi muodostuivat kokoukset, joita vieraileva henkilö elävöitti läsnäolollaan. Mainittakoon, että kokous 13.10.1958 radioitiin. Upseerifilatelistien edustajia on vieraillut myös muissa kerhoissa ja jäseniämme on osallistunut useisiin koti- ja ulkomaan näyttelyihin ja toiminut myös palkintotuomaritehtävissä.
    Elokuussa 1953 tehdyn päätöksen mukaan myös upseerikokelaat ovat tervetulleita Upseerifilatelistien kokouksiin.
    Yhdistyksemme jäsenyys on myönnetty kaikkiaan 325:lle henkilölle, joista aktiivijäseniä vuonna 2012 on 42 henkilöä.
    Kokoushuonehankaluuksien vuoksi yhdistys siirtyi marraskuussa 1961 Messuravintolaan, Mannerheimintie 17 ja kokoustilat ovat vaihdelleet aikojen saatossa moneenkin paikkaan. Vuoden 1997 alusta saimme kokoustilat Postimuseon tiloista, joista jouduimme luopumaan Postimuseon poismuuton takia kesällä 2012. Tämän hetkiset kokoustilat ovat MPY:n auditoriossa.
 
Upseerifilatelisti-lehti

Lehtemme ilmestyi ensimmäisen kerran 29.9.1958 nimettömänä. Lehdessä julkaistun nimikilpailun perusteella siitä tuli ”Upseerifilatelisti”, joka ilmestyi 24.11.1958. Lehti ilmestyy nykyisinkin kahdesti vuodessa, elokuussa ja joulukuussa. Lehden päätoimittajana toimi pitkään Kalle Vaarnas. Hänen jälkeensä päätoimittajan tehtävät ovat olleet kulloisenkin puheenjohtajan vastuulla. Päätoimittajina ovat toimineet: Kalle Vaarnas 1958–1976, Paavo Heimo 1977–2000, Harri H. Jäppinen 2000–2004, Kai Varsio 2004–2006, Juhani Hämäläinen 2006–2009, Kai Varsio 2010–2012, Timo Pokela 2013–2015. Kai Varsio 2016–.

Puheenjohtajat

Ragnar Ingelius 1946–1950, Kalle Vaarnas 1951–1987, Paavo Heimo 1988–1998, Harri H. Jäppinen 1999–2003, Kai Varsio 2004–2006, Juhani Hämäläinen 2006–2009, Kai Varsio 2010–2012, Timo Pokela 2013–2015. Kai Varsio 2016–.

Kunniajäsenet

Nro 1
 Jussi Nurmi
2
 Toivo Kivilahti
3
 Kalle Vaarnas
4
 Olli Lokki
5
 Juhani Laipio
6
 Pentti Nurmi
7
 Juhani Hämäläinen
8
 Niilo Siltamaa
9
 Ilkka Jalas
10
 Kaarlo Hirvikoski


Näyttelyt

Maaliskuussa 1952 uskaltauduttiin ensimmäiseen omaan näyttelyyn, tosin varsin vaatimattomissa puitteissa. Tämä lienee kuitenkin antanut kelvollisen pohjan näyttelyille vuosina 1956, 1961, 1966 ja 1971.

Näyttelyt:
1952    Ilmavoimien esikunta, Munkkiniemi
1956    Kymmenvuotisnäyttely, Katajanokan Upseerikerho
1961    Katajanokan Upseerikerho
1966    Apollon Yhteiskoulu (nykyisin Keskustapuolueen talo)
1971    Kauppakorkeakoulu
1976    Helsingin Lyseo (Ressu)
1981    Helsingin Normaalilyseo (Norssi)
1986    Helsingin Normaalilyseo (Norssi)
1991    Helsingin Lyseo (Ressu)
1996    Vanha Satama, yhteisnäyttely Suomen Filatelistiseuran kanssa
2001    Postimuseo (pienimuotoinen näyttely)

Upseerifilatelistien erikoisleimat

Toimintansa aikana Upseerifilatelistit on järjestänyt lukuisia näyttelyitä, joiden yhteydessä on myös julkaistu erikoisleima. Erikoisleiman ovat saaneet seuraavat näyttelyt:

–    Helsinki 4.3.1956, Postimerkin päivä, FDC, UF:n 10-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 26.3.1961, Postimerkin päivä, FDC, UF:n 15-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 9.10.1966, FDC, UF:N 20-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 30.10.1971, UF:n 25-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 31.10.1976, UF:n 25-vuotisjuhlanäyttely, 2. päivä
–    Helsinki 30.10.1976, UF:n 30-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 31.10.1976, UF:n 30-vuotisjuhlanäyttely, 2. päivä
–    Helsinki 28.2.1981, FDC, UF:n 35-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 1.3.1981, UF:n 35-vuotisjuhlanäyttely, 2. päivä
–    Helsinki 8-9.2.1986, UF:n 40-vuotisjuhlanäyttely
–    Helsinki 9-10.3.1991, UF:n 45-vuotisjuhlanäyttely

Näyttelyissä 1966 alkaen oli käytössä erikoisleiman lisäksi usein myös postimerkin ensipäivän leimaus.
    Lisäksi on yhdessä Suomen Filatelistiseuran kanssa 2–4.2.1996 järjestetyllä Fila 96 -postimerkkinäyttelyllä on ollut oma erikoisleimansa jokaisena näyttelypäivänä.

Palkitsemiset

Kerhomme jäsenille on myönnetty pitkälti toistasataa Suomen Filatelistiliiton jakamaa Pro Philatelia -mitalia ja joitakin Suomen Filatelistiseuran filateelisesta tutkimustoiminnasta myöntämiä Einar Fieandt -mitaleita.

Vierailut ja yhteiskokoukset

Vierailuja on ajan saatossa järjestetty joihinkin laitoksiin, postimerkkiliikkeisiin, tapahtumiin ja muiden kerhojen tilaisuuksiin. Yhteiskokouksia on varsinkin 1960–1980-luvuilla järjestetty muiden kerhojen kanssa. Säännöllisimmät yhteiskokoukset on pidetty Lohjan, KOP:n ja Länsi-Uudenmaan kerhojen kanssa itsenäisyyspäivän tienoilla. Yhteiskokouksia on ollut lisäksi ainakin Turun ja Forssan kerhojen kanssa ja nyt elvytetään yhteistoimintaa Ehiöfilatelistien kanssa.
    Aiemmin oli tapana ns. ystäväkerhojen kesken myös nimetä kerhonäyttelyihin tuomarit omasta piiristä.

Yhdistyksen nykyisestä toiminnasta löytyy tarkempaa tietoa Upseerifilatelisti-lehdestä.